Ruch (almanach 1873)/Svatvečer

Údaje o textu
Titulek: Svatvečer
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 248–249.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Na lazurovém nebesklonu
se tichý měsíc nad vodami skvěl,
 a tajným kouzlem tónů
dojemný souzvuk večerního zvonu
 mou duší pozachvěl.

V té harmonii znovu plály
vše sny a tužby mojí mladosti,
 v duhových barvách hrály
a v dávno zadržených slzách tály
 a hasly v temnosti.

Mých žalů moře neobsáhlé
se rozvlnilo v čaruplných snech,
 a seraf slétl náhle
a lásky manou rety moje spráhlé
 konejšil jeho dech.

Hned za nebeské vzletnem prahy,
jak žití tvého zhasnu pochodeň,
 smrť přijde vždycky záhy!
to pamatuj — já žehnám tvoje snahy,
 teď žij a zapomeň!