Poesie francouzská nové doby/Vzpomínka a přání

Údaje o textu
Titulek: Vzpomínka a přání
Autor: Eugène de Planard
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 266.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Vzpomínky mládí srdci mému
vždy těžké nesou bolesti,
zde na vsi věren snění svému
přemýšlím znova o štěstí.
Ó slyšte hlas mé písně tklivý,
s tím přáním plyne k vám:
Ó navraťte mi rodné nivy,
bych umřít mohl tam!

Těch našich lesů ticho milé,
potůčků čistých květný břeh,
hry nevinnosti prosté, milé,
ve prvních děcka radostech;
jen o to prosí duch můj snivý,
jen toto přání mám:
o navraťte mi rodné nivy,
bych umřít mohl tam!