Poesie francouzská nové doby/Poslední verše (Chénier)

Údaje o textu
Titulek: Poslední verše
Autor: André Chénier
Původní titulek: « Comme un dernier rayon »
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 75.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Jak vánku slední dech, jak slední paprsk zlatý
sklon krásného dne zjasní kouzlem svým,
tak vzbouzím lýru svou u popraviště paty —
snad brzy k němu cestu nastoupím;
snad dřív, než hodina v kruh hnána v spěšném reji
po ciferníku pestrém kvapící
na šedesátý krok, jímž končí se pouť její,
svou rafij složí bdělou, zvučící:
ó snad juž na můj zrak sen hrobu klesne tuhý!
Než k půli písně, již jsem započal,
část druhá dospěje a ku rýmu rým druhý,
zde v těchto zdech, kde vládne děs a žal,
již smrti hlasatel v průvodu tlupy dravé,
by k černým stínům ducha mého sved,
mým jmenem rozvlní ty chodby dlouhé, tmavé…
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .