Poesie francouzská nové doby/Útěcha

Údaje o textu
Titulek: Útěcha
Autor: Pierre Lachambeaudie
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 164.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

My drzí nevěrci, barbaři pobloudilí,
jsme včera, paní má, rty, jež se rouhají,
z dna srdce vašeho hrdličky vyplašili,
jež lásku, důvěru vám pěly potají.

Ó jak jste plakala, ta spurná slyšíc slova.
Ó zapomeňte jen jich žluče plnou zvěst!
Ó buďte děckem zas, ó věřte prostě znova,
neb peklem pochybnost a víra nebem jest.