Ottův slovník naučný/Alkalimetrie

Údaje o textu
Titulek: Alkalimetrie
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 886. Dostupné online
Licence: PD old 70
Č. 160. Alkalimetr.

Alkalimetrie jest jednoduchá chemická methoda analytická, pomocí níž stanovíme množství žíraviny i uhličitanu alkalického. I zakládá se postup celý na okolnosti, že přidáváme z úzkých válcovitých nádob přesně dělených k žíravině kyselinu o známé síle, aneb naopak k známému množství kyseliny žíravinu a ustaneme, jakmile obě látky vzájemně se nasytily. (Viz vyobr. č. 160.) Moment ten poznáváme přidavše předem některého barviva bylinného nebo umělého, které první přebytečnou kapkou kyseliny aneb žíraviny barvu svou zamění (indikátory). Čím změna barvy jest nápadnější, tím stanovení jest jistější. Jelikož pak známe poměr sytivosti i množství kyseliny spotřebované, vypočítáme rychle hodnotu žíraviny. O roztocích platí totéž, co pověděno ve čl. acidimetrie. Bližšího poučení podá spis prof. K. Preisa: Navedení ku chemickému rozboru II. Kvantitativná analysa odměrná. V Praze 1884. Rn.