Ottův slovník naučný/Acidimetrie

Údaje o textu
Titulek: Acidimetrie
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 125–126. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acidaspis (z lat.), souhrn method k rychlému chemickému stanovení množství kyseliny v nějakém roztoku. Methody ty jsou založeny na vzájemném nasycování se zásad a kyselin. K určitému objemu roztoku o neznámém množství kyseliny přidáváme z úzkých, přesně dělených válečků skleněných nějaké žíraviny, jejíž síla jest známa, totiž při které víme, kolik dovede kyseliny nasytiti. V tu chvíli, kdy kyselina úplně jest nasycena, přestaneme přidávati. Chvíli tu poznáme podlé změny barvy, roztoku kyselého, dříve některým barvivem bylinným aneb umělým opatřeného. Změna barvy jest způsobena první přebytečnou kapkou žíraviny. Ze spotřebovaného množství žíraviny soudíme na sílu kyselého roztoku, jejž nám bylo zkoušeti. Používáme-li roztoků žíravin i kyselin, kdež v jednom litru jest rozpuštěno molekulárné množství kyselin neb zásad (roztoky normálné), jest výpočet velmi jednoduchý. Podrobnější poučení viz ve spise K. Preisa: Navedení ku chemickému rozboru II. Kvantitativná analysa odměrná. V Praze, 1884. Rn.