Ottův slovník naučný/Alkaloidy

Údaje o textu
Titulek: Alkaloidy
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 886. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Alkaloidy

Alkaloidy jsou látky zásadité, v bylinách se vyskytující podlé kyselin: jablečné, tříslových, mekonové a j. Veškeré a. jsou dusíkaté; nemají-li kyslíku, jsou těkavé, nejlépe s parami vodními; jsou-li kyslíkaté, netěkají. A. jsou sloučeniny v organismus lidský energicky působící, i užívají některých v malých dávkách jakožto léku, v dávkách větších působí však toxicky, otravujíce. Dobýváme jich z bylin digerujíce přímo částky bylinné aneb prodajné extrakty (výslazy) zředěnými kyselinami, utvořené soli rozkládáme pak žíravinou i vyháníme a. těkavé vodní parou, netěkavé pak vyluhujeme různými organickými rozpustidly. Některé z a-dů jsou velmi hledaným artikulem obchodním (chinin, morfin, atropin a j.) i jsou stálým problémem chemiků, kteří snaží se vypátrati vnitrné složení jejich za účelem umělé přípravy jejich ze sloučenin snadněji přístupných, laciných. Při některých dospělo se tak daleko, že chemie na místo a-dů přirozených poskytla látek podobně složených (antipyrin, thalin), které vešly v lékařské užívání. Toxické vlastnosti a-dů nutí chemiky ku vyhledávání spolehlivých method ke stanovení jejich, zvláště ve případech otrav, i tvoří methody ty nejpřednější kapitoly nauky toxikologické. Úkoly takové staly se v nejnovější době velice složitými, jelikož nalezena jest řada alkaloidických prapodobných látek podobných vlastností chemických, které v mrtvém těle záhy po smrti samy se vytvořují a ptomainy se nazývají. Látky ty pečlivě jest chemiku rozeznávati, má-li úsudek při soudních případech býti veliké zodpovědnosti přiměřen. Rn.