Poesie francouzská nové doby/Oblak

Údaje o textu
Titulek: Oblak
Autor: Théophile Gautier
Původní titulek: Le Nuage
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 107.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Sultánka koupá se ve sadech svých,
šat poslední hle s bujných údů padá,
prost hlodu hřebenu ve prstencích
vlas bohatý ji líbá sličná záda.

K ní oknem zírá sultán šedivý
a praví, hladě vousy dlouhé brady:
Na stráži stojí eunuch bedlivý,
kdo mimo mne zří v lázni její vnady?

Já vidím je — div! — k němu zavolá
mrak, jenž v své pouti nad zahradou stane,
zřím prs, který jak oranž plápolá,
i tělo, s něhož v perlách voda kane.

Tu Ahmed vyskočil, jak měsíc zbled,
vzal handžar svůj se zdobnou rukovětí,
svou hnědou favoritku zabil hned —
a oblak — — v dálku nad zahradou letí…