Poesie francouzská nové doby/Modré oči hor

Údaje o textu
Titulek: Modré oči hor
Autor: Théophile Gautier
Původní titulek: Les Yeux bleus de la Montagne
Zdroj: Poesie francouzská nové doby. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha : Ed. Grégr, 1877. s. 99.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Jsou v horách jezera hluboká, beze hrází,
jasná jak křišťály, modrá jak turkoasy,
šperk, který upustil s rukou svých Ithuriel,
kde kamzík bázlivý, když píti přijde tam,
si myslí, vnořen jsa v přelud a světla klam,
            že azur nebes vpijel.

Ta jasná jezera, v nichž den svou zhlíží tvář,
ta jako zornice též vlhkou mají zář,
to modré oči jsou a tichým svitem hoří,
a jimi na hory bůh, dělník žárlivý,
zří z chrámu svého dna, kde v blesku zářivý
            snad nové slunce tvoří.