Hymna má více významů:

Charles Baudelaire
Moderní básníci francouzští/Hymna (Baudelaire) – v překladu Jaroslava Vrchlického z antologie Moderní básníci francouzští (1893)
Výbor z Květů zla/Hymna – v překladu Jaroslava Vrchlického z Výbor z Květů zla (1896, 1927)
Alphonse de Lamartine
Moderní básníci francouzští/Hymna (Lamartine)
Rudolf Medek
Hymna (Medek)
Jiří Orten
Hymna (Orten)
James Thomson
Moderní básníci angličtí/Hymna
Státní hymny
Kde domov můj
Zachovej nám, Hospodine