České besedy/Cukrovinky

(přesměrováno z Cukrovinky)
Údaje o textu
Titulek: Cukrovinky[1]
Autor: Václav Filípek, Václav Jaromír Picek, František Jaromír Rubeš, Vernov(?), Karel Boleslav Štorch, Josef Kajetán Tyl
Zdroj: České besedy. Sestavil J. K. Tyl. Praha : J. H. Pospíšil, 1842. s. 157–176.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Převedeno z bratrského pravopisu.

Panno, pozor na Mílka,
On má šíp a křidýlka.

* * *

Kráse Českých paní
Celý svět se klaní.

* * *

Kdo se lásky štítí,
Neví, co je žití.

* * *

Srdce, kteréž pro vlast hoří,
Na světě nic neumoří.

* * *

Jestli tě nic nemučí,
Láska — ta té naučí.

* * *

Dívčí oko, dívčí řeč
Raní hloub, než ostrý meč.

* * *

První lásky outlý květ
Dražší je než celý svět.

* * *

Čechem být se každý chlub,
Jiné proto nepotup,

* * *

Panna plná vděku
Láme zbraně reku.

* * *

Dívčí políbení
Zemi v ráje mění.

* * *

Co se leskne, nebývá vždy zlato;
Zpomeňte si také v lásce na to.

* * *

„Mám tě ráda“ od dívčinky
Nejdražší jsou cukrovinky.

* * *

Panna tiskem ruky
Plodí sladké muky.

* * *

Kde je Čech, tam lev,
A kde Češka — zpěv.

* * *

Láska, to je ptáče,
Které v srdci skáče.

* * *

Ať se veškeren svět boří,
Láska Česká věrně hoří.

* * *

Komu Mílek přál,
Bohatý je král.

* * *

Libušiny krásné dcery,
Chraňte se vší pronevěry!

* * *

Dívčích zraků lesk
Mocnější než blesk.

* * *

Všechny světa žalosti
Mění láska v radosti.

* * *

Kde se plným srdcem zpívá,
Tam Čech nejraději bývá.

* * *

Kdo ti mnoho slibuje,
Hrozně málo splňuje.

* * *

Matky vaše Češky byly,
Kyž byste je věrně ctily!

* * *

Láska, ta prý pálí;
Někdy také šálí.

* * *

Nehleď pannám do očí,
Hlava se ti zatočí.

* * *

Všemu nevěř, mnohý slib
Nádoba je plná chyb.

* * *

Dokud květe mládí,
Mějme se vždy rádi.

* * *

Ruka upřímného přítele
Životem ti růží nastele.

* * *

Kdo chce věrně vlasti sloužit,
Nesmí životem se ploužit.

* * *

Když mi panna česky odpoví,
Dá mi nejmilejší cukroví.

* * *

Cokoliv ti jiný dá,
Není sladké jako já.

* * *

Krásné oko děvy
Rozkoš nebes jeví.

* * *

Ze rtů krásných České zvuky —
Nejkrásnějších květů puky.

* * *

Kdo se za svůj jazyk stydí,
Za dne světlo neuvidí.

* * *

Sladké věci v sobě kryji,
Sladší však — ty v tobě žijí.

* * *

Něžná panny krása,
Mládencova spása.

* * *

Láska podle módy,
Ryba bez vší vody.

* * *

Kdo zná v Čechách děvu
Bez krásy a zpěvu?

* * *

Lásky první zhled
Nejsladší je med.

* * *

Češky jste — jen věrně stůjte,
S Nečechy se nemilujte!

* * *

Ženské srdce málo snese,
Proto snadno lásku střeše.

* * *

Jemné prý je srdce panny —
A předc dává tak zlé rány!

* * *

Českých dívek sladcí rtové
Mají vždycky kouzla nové.

* * *

Srdce z cukru podávám,
Tvé si za to vyžádám.

* * *

Staročeská upřímnost
Ze všech nejmilejší host.

* * *

Třeba v dáli od lidí,
Žena tě předc ošidí.

* * *

Kdo se snadno rozpálí,
Bývá také nestálý.

* * *

Kdybych neměl býti Čechem,
Zahynul bych jedním dechem.

* * *

Srdce máme k milování,
Ústa pro líbání.

* * *

Koho tuze láska rmoutí,
Snadno uschne jako proutí.

* * *

Pravý Čech vždy věrný jest,
Srdce jeho nezná lest.

* * *

Šelma jesti Mílek zlý,
Kdo nevěří, brzo zví.

* * *

Já jsem Češka, to má pýcha.
Čecha zvolím za ženicha.

* * *

Miluji tě, jak jsem řek,
Na všechen to platí věk.

* * *

Kdo si s láskou jenom hraje,
Na toho již pomsta zraje.

* * *

Věrný mužský — pravý div,
Za našich dnů není živ.

* * *

Co Čech podá z upřímnosti,
Vezmi, Češko, v laskavosti.

* * *

Před lidmi se ostýchejme,
Potají se rádi mějme.

* * *

Za nejdražší cizinu
Nedám chudou otčinu.

* * *

Pravé České milování
Není hravé milkování.

* * *

Láska mužská — to je lež,
Z dýmu zámek, z písku věž.

* * *

Oko tvoje, hvězda jasná,
Buď jen také pro mne spasná.

* * *

Mladost, krása mnoho může,
Nejvíce však láska zmůže.

* * *

Kdo rád žbánku na dno hledí,
U ženušky neposedí.

* * *

Láska obyčejně maní
Oběť vybere a raní.

* * *

Nejlépe se výská,
Když se kapsa blýská.

* * *

V ženském srdci potkáš jistě lásku,
Rádať chodí veskrz na procházku.

* * *

Kdo chce vlasti dluh svůj platit,
Nesmí věk svůj hraním tratit.

* * *

Láska tejná nejsladší,
Zasnoubená nejkratší.

* * *

Čechu snadno víru dáti,
Umíť dobře v slovu státi.

* * *

Kdo se láskou honosí,
Sotva se jí doprosí.

* * *

Mnoho cukru nemoc plodí,
Hubinky však neuškodí.

* * *

České srdce láskou zňato,
To je čisté, ryzí zlato.

* * *

Kdybych neměl drahé vlasti,
Vrhnul bych se do propasti.

* * *

Na světě jsem tuze rád,
Jen že na něm skluzko stát.

* * *

Nevěra je dívčí věno,
V srdce věčně uloženo.

* * *

Bez vlasti je život pouští;
Běda, kdo se jí sám spouští!

* * *

Já jsem Češka rozená,
Láskou k vlasti blažená.

* * *

Kdo si s láskou žerty tropí,
Zahanbeně zraky sklopí.

* * *

Panenskému políbení
Žádný cukr roveň není.

* * *

Kdo chce býti veselý,
Ať se s Čechy spřátelí.

* * *

Hovor Českých děv
Nejsladší je zpěv.

* * *

Česká krev a České jméno,
Nejvzácnější panen věno.

* * *

Bez zpěvu a milování
Smutné světem putování.

* * *

Srdce, kteréž věrnost pojí,
Síla světská nerozdvojí.

* * *

Kde jsou praví Češi,
Hřích se nepeleší.

* * *

Kdo se za svůj národ stydí,
Není hoden dobrých lidí.

* * *

Co v srdci, to i na jazyku,
Tak buďme podle starých zvyků!

* * *

Vlast i muže odhodlaně
Milovati, sluší panně.

* * *

Kdo v lásce slibům věří,
Na lokte písek měří.

* * *

Mužské srdce — pro lásku dům průchodní,
věrnost nenajdeš v něm ani s pochodní.

* * *

Vřelé srdce, jasná mysl, zpěv —
To je ozdoba všech Českých děv.

* * *

Proti lásce žádná zbraň,
Od každého bere daň.

* * *

Nejmilejší cukrlátka
Jsou mi ústa u děvčátka.

* * *

Kdo se lásky nebojí,
Toho nechá v pokoji.

* * *

Že vše dívky Češka předčí,
O tom celá země svedčí.

* * *

Sloužit králi, vlasti,
To jsou Čechů slasti.

* * *

Chceš-li přijít dál,
Mlč — anebo chval.

* * *

Moje matka Češka byla,
České srdce do mne vlila.

* * *

Láska a děcko
Uvěří všecko.

* * *

Šťastná láska — lehký kříž,
Jemné pouto, sladká tíž.


  1. Nápisy tyto pocházejí od pp. Filípka, Picka, Rubeše, Vernova, Štorcha a Tyla. Psané nebo tištěné na proužky papíru hodí se dobře do besed a bálů, kdežto se cukrové pamlsky buď rozdávají nebo prodávají.