Božena Němcová (Vávra)/Ukázka z fraseologie Boženy Němcové

Údaje o textu
Titulek: Ukázka z fraseologie Boženy Němcové
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 201–204.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová

Až najde doba dobu, dobře se ti zejde (= svým časem dobře se ti hodí).

Sůl nad zlato.

Celý prachem zapadnutý.

Slov. poh. Mahulena.

Cesta ani se netrhla = lidé pořád chodili.

Babička.

Cesta vytrávila peníze.

Tři citrony.

Co v pátek, to ve svátek (= každý den).

Cesta k slunci.

Darmo si rozumy hubíte, to uhodnouti nelze.

Slov. poh. Berona.

Dáti, podebrati se na něco = propůjčiti se k něčemu.

Berona.

Déšť se lil jako kupami.

Slov. poh. Peračina.

Div s noh nespadl.

Slov. poh. Vlkolak.

Do chutí se najísti.

Ztracený chlapec.

Dokonaný celkem = zemdlený docela.

Král času 2.

Do své i její dobré vůle s ní se bavily.

Slov. poh. Růžová Anička.

Hlava sněhem zapadá.

Sůl nad zlato.

Horami, poli, vodami, přes mnohé krajiny křížem krážem pochodili svět.

Berona.

Hustými lesy, pustými poli putovati.

Tři citrony.

Chlapec na to přistál = k tomu svolil.

Petrova čepice.

Chvála nad chválu = veliká chvála.

Růžová Anička.

Jako makového zrnka hledali chýže.

Sůl nad zlato.

Jak se svědčí = sluší.

Slov. poh. Pamodaj.

Je vybráno t. j. není obavy, že bude pršeti, nebe je bez oblak.

Babička.

Jsem ustálý, t. j. unaven od stání.

Babička.

Lál až se ozývalo.

Vlkolak.

Lidé chodí jako svadlí.

Sůl nad zlato.

Mladoženka = novomanželka.

Modré nebe by mu byl snesl, t. j. vše by mu byl udělal.

Slov. poh. Otcovo dědictví.

Mrákavy a černavy.

Růžová Anička.

Napadla mne vůle přezvěděti.

Ztracený chlapec.

Na statečnost není mu nikdo roven.

Král času.

Nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlostí rozsypaly.

Sůl nad zlato.

Nechvíle = nečas.

Berona.

Nevěděl, kde se od divu podíti.

Berona.

Nikdy se jeho krásy napatřiti nemohl.

Nevěděl se naň dosti nahleděti.

Berona.

Obilí se zvede.

Babička.

Odbaviti něco (práci, přednášku a p.) = vykonati.

Růžová Anička.

O něčem není ani znaku.

Berona.

O nedlouho = za. — O chvíli = za.

Slov. poh.

O někom není pohádky.

Sůl nad zlato.

Ošpatněti.

Tři citrony.

Padlo mu těžce na svědomí, že Marušce ublížil.

Sůl nad zlato.

Pěkně krásně poděkoval.

Otcovo dědictví.

Píšťala vyráží.

Berona.

Posadil ho vrch stolu.

Otcovo dědictví.

Prositi někoho na chléb (selský, panský atd.) = do selského hospodářství (za ženu).

O Kovlada.

Řečný (ten, kdo mnoho mluví).

Babička.

Schytil se na nohy = vyskočil.

Jak pásl Janek kobylu.

S krále všecka churavost jak by spadla.

Sůl nad zlato.

Snad ti budu vědět nějakou poradu.

Sůl nad zlato.

Srdce mi odpadlo = ztratil jsem všecku zmužilost.

Valibuk.

Srdce někomu opadne = zarmoutí se velmi.

Berona.

Státi kmotrovstvím = býti kmotrem.

Babička.

Sůl se dobrala = vyčerpala.

Sůl nad zlato.

Šaty mají děti hned zmycené.

Babička.

Tma je zavalila.

Berona.

To byli svoji = srozuměli se.

Tři citrony.

Utěšená holka = pěkná.

Vlkolak.

Vrch je plitchý = méně srázný.

Tři citrony.

Volati někoho Aničko = jmenovati.

Růžová Anička.

Vyznojené čelo = zapocené.

Tři citrony.

Vzíti se na něco = odvážiti se.

Ztracený chlapec.

Zahleděl se, až se mu před očima měnilo.

Růžová Anička.

Zakousnouti se do někoho = vyjeti si na někoho.

Růžová Anička.

Za mého malička = mládí.

Berona.

Zavoněti něco = pocítiti.

Světská krása.

Závoz = úvoz

Valibuk.

Zory se zapalují = červánky potahují nebe.

Růžová Anička.

Zůstati na zboji = na loupeži.

Jak šlo vejce na vandrok.

Zvuk jeho až do 77. doliny se odrazil. (To číslo se opakuje často.)

Tři citrony.

Žal někoho zašel.

Vlkolak.

Žil se svojí rodinou jen po chudochlapsku.

O třech zakletých knížatech.