Božena Němcová (Vávra)/Přehled prací Boženy Němcové

Údaje o textu
Titulek: Přehled prací Boženy Němcové
Podtitulek: (Nar. dne 5. února 1820, zemřela dne 21. ledna 1862).
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 205–206.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová

Roku 1833. Začala vypisovati básně německé.

Roku 1835.—40. Německé pokusy básnické.

Roku 1835. České zápisky.

Roku 1840. První české pokusy básnické.

Roku 1843.—44. Básně.

Roku 1840.—47. Báchorky a pověsti české.

Roku 1845.—46. Obrazy z okolí domažlického. — O prostonárodním léčení na Domažlicku.

Roku 1846.—48. Královské hraničné město Brod v Lese v Bavořích. — Písně, říkání a hry.

Roku 1846.—47. Dopisy z lázní Františkových. — Obrázek vesnický. — Selská svatba z okolí domažlického.

Roku 1847. Karla. — Dlouhá noc.

Roku 1848. Selská politika. — Sestry.

Roku 1849.—50. Divá Bára.

Roku 1851.—52. Z Uher. — Domácí nemoc. — Baruška. — Pravzor Tartuffa. — Dobrý člověk.

Roku 1851.—58. Slovenské pohádky a pověsti.

Roku 1852.—54. Zpomínky z cest po Uhřích.

Roku 1852.—53. Chýže pod horami.

Roku 1853.—55. Babička.

Roku 1855. Hrádek Horno-lehotský.

Roku 1855.—61. Pohádky a pověsti všeslovanské. — Písně, říkání a hry.

Boku 1856. Pohorská vesnice. — Pan učitel. — Čtyry doby.

Roku 1857. V zámku a podzámčí. — Chudí lidé. — Rozárka. — Národní slavnost Slovinců v dolině zilské v Korutanech. — Báječný přírodopis.

Roku 1858. Uherské město (Ďarmoty).

Roku 1859. Kraje a lesy na Zvolensku. — Obrazy ze života slovenského.

Roku 1860.—61. Cesta s pouti. Rozvrhy k povídkám názvu neznámého. Náčrtek k sociálnímu románu „Žena z lidu“, jenž se však r. 1866. sl. Th. Němcové v Jičíně ztratil.