Božena Němcová (Vávra)/Literatura o Bož. Němcové a jejích spisech

Údaje o textu
Titulek: Literatura o Bož. Němcové a jejích spisech
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 207–208.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová

Od r. 1862., pokud nám známo, vydali samostatné spisy a statě o Bož. Němcové:

 • Vítězslav Hálek, čl. v Nár. Listech, 1862, Pohrobní upomínka.
 • Jan Sojka v knize: Naši mužové. V Praze 1863.
 • Riegrův Slovník naučný v díle V. r. 1866 a v díle X. r. 1873.
 • Květy (Hálkovy) a Světozor r. 1868.
 • A. N. Pypin v Ruském Věstníku, 1871: Božena Němcová, biografičeskij očerk.
 • Kar. Světlá čl. Z literárního soukromí v Ženských listech r. 1880.
 • Eliška Krásnohorská: Dvě básnířky lidu. Časop. Česk. Musea 1880.
 • Frant. Grešl ve Světozoru r. 1880: Reminiscence z Babičky Bož. Němcové.
 • Fil. Rězak v Předmluvě ku překladu do jazyka srbsko-lužického. V Budišíně 1883.
 • Dr. J. Urban Jarník v Předmluvě ku překladu do jazyka rumunského. V Sibini r. 1885.
 • Jos. V. Frič v Pamětech díle I.—IV. V Praze 1886.
 • Jos. Hanuš v Matici lidu spis: Božena Němcová v životě i spisech. V Praze 1889.
 • Alois Jirásek čl. Z dob Babičky v Ženských listech r. 1889. (Podává velmi zevrubné zprávy historické o „kněžně“ (Kat. Zahaňské), dále zajímavé podrobnosti ze života Kristly, roz. Celbové a o babičce.)
 • Dr. Č. Zíbrt: Neotištěné zápisky a list Boženy Němcové (Příspěvek k léčení prostonárodnímu) ve Světozoru r. 1889. — List, svědčící dru J. Špottovi a psaný z Domažlic, týká se pouze prostonár. léčení.
 • Dr. Jaroslav Vlach: Příspěvky k národopisu českému. Ze spisů Bož. Němcové sebral a spořádal. 1. Lid krajiny náchodské. Časopis Českého Musea 1887; 2. Lid krajiny domažlické, r. 1889.
 • Sofie Podlipská, Životopis Bož. Němcové, v Praze, r. 1891; po 3. s illustracemi K. Štapfra.
 • Jos. Horák, Illustrované vydání Babičky od K. Štapfra. časopis Českého Musea r. 1891.
 • Frant. Bartoš, Předmluva k 6. vyd. Babičky, v Praze 1887 a 2. vyd. v Bibl. mlád. stud. r. 1892.
 • Karel Šmídek, Paedagogický význam Babičky. V Praze 1892.
 • Vinc. Vávra, Ze Starého bělidla. V ročence Chudým dětem. V Brně 1892.
 • Vinc. Vávra, List B. Němcové Jos. Koliskovi ze dne 14. ledna 1860. V Nivě brněnské 1893.
 • Vinc. Vávra, Z dětských let Bož. Němcové. V ročence Chudým dětem, v Brně 1893.
 • Vinc. Vávra, Drobnůstky o Bož. Němcové. V ročence Chudým dětem, v Brně 1894.
 • Dr. Č. Zíbrt, Z netištěných zápisků Bož. Němcové, v českém lidu r. 1895.
 • Fr. Peřina v Bartelově Slavínu.
 • Delší životopis dle Sojkova upravený jest přidán též k Pohádkám vydaným v Horálkově české knihovně. — Pěkný rozbor „Babičky“ podán v Pospíšilově „Obzoru“ hned r. 1855.