Božena Němcová (Vávra)/Přehled prací Boženy Němcové o sobě vydaných

Údaje o textu
Titulek: Přehled prací Boženy Němcové o sobě vydaných
Autor: Vincenc Vávra
Zdroj: VÁVRA, Vincenc. Božena Němcová. Praha : J. Otto, 1895. s. 209–210.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Božena Němcová
 • Národní báchorky a pověsti, v Praze, nákl. J. Pospíšila 1845 a 1854.
 • Babička, obrazy života venkovského, v Praze, nákl. J. Pospíšila 1855.
 • Pohorská vesnice, nákl. J. Pospíšila, 1856.
 • Slovenské pohádky a pověsti, v Praze, nakl. týž, 1856—58.
 • Sebrané spisy Boženy Němcové, v Litomyšli a Praze, nákladem Ant. Augusty, 1862—63; 8 svazků.
 • Boženy Němcové Sebrané spisy, nákladem I. L. Kobra v Praze 1869—91; 9 svazků se životopisem od Sofie Podlipské. Vyšlo i vydání 2., obálkové a pak též všechny jednotlivé povídky o sobě.
 • Babička, vydání 6. Do tisku upravil Fr. Bartoš. Nákladem I. L. Kobra 1887.
 • Báchorky vybrané s illustr. V. Olivy, vyd. Topič v Praze, 1888.
 • Chudí lidé. V Bibliothéce mládeže studující vydávané péčí Ústředního spolku učitelstva středních škol českých. K vydání upravil Dr. J. V. Novák. V Praze, Kober, 1888.
 • Národní báchorky a pověsti. I. L. Kober. Vyd. 5., r. 1890.
 • Divá Bára. Vydáno v Kobrové Ústřední knihovně. Sv. 5.
 • Karla. Tamtéž. Sv. 35.
 • Babička, vyd. 7. I. L. Kober, 1890. V Ústř. knih. Sv. 105.—110.
 • Obrazy ze života slovenského, I. L. Kober, v Praze 1890. (Sebrané spisy. Nejlacinější vydání).
 • Drobné povídky, I. L. Kober, v Praze 1890.
 • Babička. Osmé (na titulním listě sedmé) vydání. V Praze, Kober, 1892.
 • Babička, (v Bibliothéce studující mládeže), upravil Fr. Bartoš, 1892. (Vydání 9.).
 • Babička s illustr. Karla Štapfera, I. L. Kober, v Praze 1891. (10. vydání).
 • Pohorská vesnice, s illustr. V. Bartoňka a F. Slabého, I. L. Kober, v Praze 1892. (Vybrané spisy B. Němcové).
 • Boženy Němcové Vybrané české pohádky, s illustr. K. Štapfera a F. Slabého, I. L. Kober 1892 v Praze.
 • Národní báchorky a pověsti. Svazek I. Illustrují F. Slabý a K. Štapfer. Kober 1891. Sv. II. 1893.
 • Národní pohádky Boženy Němcové. S obrázky Voj. Preissiga, Lad. Trakala a Pavla Körbera. V Praze, nákl. Fr. Horálka 1893. (České knihovny díl I.).
 • Babička. V Praze, Alex. Storch 1892. (Vyd. 11.).
 • Vybrané spisy Boženy Němcové. Do tisku upravil Fr. Bartoš, v Telči 1893, nákl. E. Šolce. 3 svazky.
 • Pohádky Boženy Němcové, nákl. dra Fr. Bačkovského, v Praze 1893.
 • Perly českých báchorek. Illustrovali Fr. Slabý a Karel Štapfer. V Praze 1893. Kober.
 • Vzájemné dopisy Bohuslavy Rajské a Bož. Němcové ve spise „Z let probuzení“. V Praze, Otto, 1873.
 • Listy B. Němcové Ant. Markovi z r. 1854 v Časopise Českého Musea r. 1887.