K tématu Benešovy dekrety je více děl:

Tak zvané Benešovy dekrety je souhrnný (a částečně kritizovaný) název pro dekrety, podepsané prezidentem republiky Edvardem Benešem, přijímané československou vládou v exilu a v prvních měsících po návratu do Československa.

Mezi 21. červencem 1940 (v Londýně) a 27. říjnem 1945 (v Praze) vyšlo celkem 143 dekretů, v tom 17 ústavních dekretů[1] (podle jiných údajů 141 dekretů[2]). Na dobu tzv. prozatímního zřízení ČSR (tedy na dobu v exilu) připadá 45 dekretů (v tom 11 ústavních dekretů), od dubna 1945 do října 1945 bylo vydáno dalších 98 dekretů (v tom 6 ústavních dekretů)[1]

Všechny tyto dekrety presidenta byly ratihabovány (tedy dodatečně vyhlášeny za platný zákon) Prozatímním Národním shromážděním ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. Toto se netýkalo několika dekretů povahy jmenování osob do různých funkcí, které nebyly číslovány a kterých se ratihabice netýkala.[1]

Dekrety, vyhlášené v zahraničí, byly zveřejňovány v Úředním věstníku československém 1940-1945; 7 jich bylo později během roku 1945 republikováno (zveřejněno ve Sborníku), zbytek (38 dekretů a ústavních dekretů) vyšel jako Příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1947.

Ratihabiční a jiné související zákony a dokumenty Editovat

Seznam dekretů vydaných v exilu Editovat

A. Republikované dekrety Editovat

Po osvobození republiky dále platné dekrety[4]

  • 6/1942 Úř. věst. čsl., Dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942 o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, republikován vyhláškou 150/1945 Sb.
  • 5/1944 Úř. věst. čsl., Dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, republikován vyhláškou 136/1945 Sb.
  • 11/1944 Úř. věst. čsl., Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. o obnovení právního pořádku, republikován vyhláškou 30/1945 Sb.

Seznam dekretů vydaných v exilu - B. nerepublik., příloha 1947 Editovat

Dosud nerepublikované dekrety:[5]

Tato část zůstala bez dostatečné kontroly po přepisu z obtížně čitelné předlohy z roku 1947. Její obsah je proto ve zdrojovém kódu zakomentovaný. Můžete případně pomoci s jeho kontrolou a zveřejněním.

Seznam dekretů z roku 1945 Editovat

Dekrety během a po osvobození[6]


  1. a b c Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945, Dokumenty - I, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Karel Jech, Karel Kaplan, Brno, 1995, Archeografický úvod, zde citováno podle Archeografický úvod, Karel Jech, online (formát DOC).
  2. Dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945 na webu Ministerstva zahraničí ČR
  3. Obsahuje dosud nerepublikované dekrety, vydané v londýnském exilu; zde zveřejňujeme pouze preambuli, zákony jsou zde publikovány jednotlivě.
  4. Tyto dekrety byly vydány v Úředním věstníku československém (Úř. věst. čsl.), vydávaném v Londýně; jejich platnost byla později potvrzena patřičnými vyhláškami a dekrety byly republikovány ve Sbírce zákonů a nařízení.
  5. Tyto dekrety byly vydány v Úředním věstníku československém (Úř. věst. čsl.), vydávaném v Londýně; později vyšly jako Příloha Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1947.
  6. Tyto dekrety byly vydány na osvobozeném území a vstoupily v účinnost zveřejněním ve Sborníku zákonů a nařízení; seznam dle různých pramenů, porovnán s www.psp.cz

Externí odkazy Editovat