Sbírka zákonů je označení úředního oznamovatele (věstníku), v němž se vyhlašují nebo uveřejňují zákony, případně též mezinárodní smlouvy a jiné důležité právní předpisy, úřední usnesení, rozhodnutí, opatření nebo oznámení (sdělení). Podobné sbírky mají nebo měly též názvy Sbírka zákonů a nařízení, Sbírka mezinárodních smluv, Úřední list, nebo Úřední věstník československý.

Pro výběr internetových adres se zněním zákonů, smluv a podobných dokumentů vizte Wikizdroje:Zdroje.

Ročníky Editovat

Externí odkazy Editovat