Charles Cros (1842–1888) byl francouzský básník a vynálezce v oblasti záznamu a reprodukce zvuku a barevné fotografie. ⇒ více…

Jaroslav Vrchlický v antologii Moderní básníci francouzští (1893) na str. 129 uvádí:

Vydal jediný svazek básní: Le coffret de santal (r. 1873, rozmnožené vydání r. 1879). Vedle serenad, elegií, odellet a básnických hříček plných vtipu a ducha proslul monology a břitkými parodiemi současníků. Mimo básně zabýval se studiem fysiky a mechaniky a učinil řadu genialních objevů, jichž však nedovedl využitkovati.

Dílo Editovat

Básně Editovat