Zvony a zvonky/Zahrajem si na vojáky

Údaje o textu
Titulek: Zahrajem si na vojáky
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 197 – 198.
Licence: PD old 70

Zahrajem si na vojáky,
ale na ty české,
budeme to komandovat
v naší řeči veské.

Na pochodu, za prapory
rudobílé šátky,
jak to jásá: „Česká chasa
v před! — a nikdy zpátky!“

Když nám frajtrů Ferda velí:
„Forverc!“ — třeba hroze,
šavle hezky zastrčíme,
flinty dáme k noze.

Ale hrr na nepřítele
jako mraky valem,
až tam Váša Tomšů bude
naším jenerálem!

Jak ti pěší už se těší
i ti na těch koních,
vesele až po našinsku
vzkřikne: „Hoši, do nich!“