Zvony a zvonky/Svatý Václav

Údaje o textu
Titulek: Svatý Václav
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 203 – 204.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Svatý Václav

Svatý Václav, české kníže,
od věků nám vojevodí,
od poroby, každé tíže
věrný lid svůj osvobodí.

Svatý Václav, dědic český,
on nám nedá zahynouti,
nepřátelských mečů blesky
jeho národ neskormoutí.

Na nebeském dlí ted trůně;
v nejtužší však tísni boje
svatý Václav na své brůně
povede zas Čechy svoje!