Zvony a zvonky/Slavík a vrabci

Údaje o textu
Titulek: Slavík a vrabci
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 185.
Licence: PD old 70

Podvečerem slavík
zapěl v sadu,
hned se vrabci slétli
na poradu.

„S tím slavičím zpěvem
to jsou čáry!
Umíme to také:
Čimčarari!“

Čimčarali vrabci,
sil co měli,
žeť slavičí píseň
překřičeli.

Ale on pěl dále
nočním stínem.
Vrabci dávno spali
za komínem.