Zvony a zvonky/Mouchy

Údaje o textu
Titulek: Mouchy
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 184.
Licence: PD old 70

Sedly mouchy v loubí stínu,
tři, pod jednu pavučinu.

Pro tři že je místa málo,
všechněm třem se mouchám zdálo.

Jedna dí: „Jsem mušák starý,
mně zde místo patří, — vari!“

Druhá dí: „Jsem velká dáma,
já tu budu sedět sama.“

Třetí praví: „Bloudi oba!
mladým patří naše doba.“

Mezi tím, co spor se vede,
pavouk vůkol sítě přede.

A než konec byl té vádě,
všechny tři sněd' po poradě.