Zvony a zvonky/Jsem Čech!

Údaje o textu
Titulek: Jsem Čech!
Podtitulek: Synáčku mého bratra Josefovi
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 201.
Licence: PD old 70

Jsem Čech — a věřte, Čechové
jsou dobrý, čacký lid,
a kdo to říká, na svůj rod
že nemám hrdý být?

Jak jiní mám svůj rodný kraj,
své matky krev a řeč,
jak jiní umím držet pluh
i kladivo a meč!

A já se v Čechách narodil
a zůstanu, kde jsem!
já též dvě zdravé ruce mám
a srdce pro svou zem!

A pyšným-li kdo nad námi,
má vlast je hrdou též:
však naši také vyhráli
tak mnohou slavnou řež!

A domov svůj si ubránil
až do dnes věrný Čech,
a dá-li Bůh, vlast uchrání
i dál od škůdců všech!