Zvony a zvonky/Čeští hoši

Údaje o textu
Titulek: Čeští hoši
Podtitulek: Vladimíru Fridovi.
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 202.
Licence: PD old 70

My jsme švarní čeští hoši,
bratři z Čech a Moravy,
někomu-li vhod to není,
ať se nám jen postaví!

Hlavy vzhůru, paže k boku,
stojíme stráž u stráže,
chce-li někdo vlast nám bráti,
ať to jenom dokáže!

Českou řeč a českou zemi
děd nám hájil za dědem,
a kde oni vítězili,
také my to dovedem.

Dokud v srdci čest a víra,
neosiří otčina,
v každém synu česká matka
dala vlasti vojína.

V Čechách, Slezsku, na Moravě
my si ruce podáme,
a kdyby sám rarach volal:
„Vzdejte se!“ — my nevzdáme!