Zvony a zvonky/Hádanka

Údaje o textu
Titulek: Hádanka
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 207 - 208.
Licence: PD old 70

Na palouce, modré louce,
pasou se tam zlaté ovce;
v noci se tam pasou, ve dne
neuhlídáš ani jedné.

A jest jich tam na tisíce
a jest jich tam ještě více;
pastýře však nikdo z lidí
neviděl a neuvidí.