Zpěvy zavržených/Hajim Kóhén

Údaje o textu
Titulek: Hajim Kóhén
Autor: Chajim Kohen
Zdroj: Zpěvy zavržených, 3. vydání, str. 29-30
Vydáno: Praha: Práh, 1993,
Licence: PD old 70
Překlad: Jiří Langer
Licence překlad: PD old 70

HAJIM KÓHÉNEditovat

(Mezopotamie XVI. století)

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Dbejte lidé o svých duší očistu,
křišťálů, rubínů, ametystů,
nebeských lilií bělostných listů,
sedmkrát jasnějších než svět je zrána!

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Duše Božího trůnu zlatá cihla,
pozemskou tmou se jenom mihla,
aby zášť pekel ji nepostihla,
aby se zaskvěla zas jednou zrána.

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Noc co noc k andělskému kůru
vrací se dušička vzhůru,
a proto vzhůru, spáči, vzhůru,
skládat účty tvůrci večera i rána!

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Shledá-li ji znesvěcenou
a neřestmi pokálenou
- otrokyní je prodajnou
každého rána, každého rána.

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Shledá-li ji očištěnou
a svatostmi opatřenou
- nevěstou je ověnčenou
každého rána, každého rána.

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Věřitel nezištný, všemohoucí,
tu vzácnou zástavu po každé vrací
jinochu slatnému i vetchému starci,
aby bez pokání nezemřeli zrána.

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.

Živte ji v sobě, nebohou,
čisťoučkou, věrnou, předrahou!
A kdož si jí neváží - jak mohou
ožíti slavného rána?!

Srdce mé velebí Pána • když hvězdičky si zpívají zrána.


K str. 29. (S. 102) Jitřní píseň, podnes velice oblíbená ve východní Evropě. HAJIM KÓHÉN se narodil v západní Mezopotamii nebo v Syrii, studoval v Palestině v Safedu a zemřel v Livornu. Více než básník vynikl svými spisy kabalistickými.