Zpěvy zavržených/Abraham ibn’ Ezra

Údaje o textu
Titulek: Abraham ibn’ Ezra
Autor: Abraham ibn Ezra
Zdroj: Zpěvy zavržených, 3. vydání, str. 13
Vydáno: Praha: Práh, 1993
Licence: PD old 70
Překlad: Jiří Langer
Licence překlad: PD old 70

ABRAHAM IBN’ EZRAEditovat

(Toledo XI. století)

Zvířetník se svatosvatě splašil s planetami,
když jsem se já chudák rodil na zemi.
Neboť slunce nehaslo by za horami,
kdybych obchodoval svícemi.
A závod s rubáši kdybych si otevřel
- takové mám v hvězdách divné kliky háky -
do smrti by nikdo neumřel!


K str. 13. (B. 208 sq) ABRAHAM IBN’ EZRA, víc než co básník proslavil se svým duchaplným komentářem k Pěti knihám Mojžíšovým, jehož se dovolává i Spinoza, a svými spisy matematickými a astronomickými. Cestoval v předním Orientě a ke konci života sídlil v Londýně. Báseň zde přeložená je pro něj opravdu příznačná. ABRAHAM IBN’ EZRA neměl smůlu jen za živa, ale i po smrti. Hebrejští čtenáři jeho spisy pomíjejí.