Veletucet her, hlavolamů a hádanek/První tucet hlavolamů


1. Editovat

Tři misionáři se třemi kanibaly se chtěli dostat přes velkou africkou řeku plavidlem, jež pojalo jen dva lidi. Jak to provedli? (Nesmí vzniknout situace, v níž by lidojedi měli většinu.) — Pod.: vlk, koza, zelí.

2. Editovat

Přemístění peněz. Čárky jsou sirky, o — oblázky, p — peníze. Na začátku:

o o o   p p p
| | | | | | |

Úkol: Přesuňte peníze na místa oblázků a oblázky na místo peněz: smí se táhnout na vedlejší místo, nebo skákat přes jeden předmět. Nesmíte se vracet. Na konci:

p p p   o o o
| | | | | | |

3. Editovat

Švec a tulák. Šel tulák po silnici bos. Zachtělo se mu bot. Zašel k ševci, boty si vybral za 70 korun. Platil stokorunou. Švec neměl drobné. Skočil k sousedu krejčímu, proměnil bankovku a dal tuláku nazpět. Za hodinu zjistil, že stokoruna je falešná. O kolik byl ošizen nebohý švec?

4. Editovat

Plyn, voda a elektřina se mají zavést z plynárny, vodárny a elektrárny do tří domků tak, aby se nikde roury a kabely nekřížily.

D D D
P V E

5. Editovat

Kapitán Watts a jeho syn Jakub byli nalezeni zastřeleni — otec měl ránu v prsou a syn v zádech. Oba zemřeli okamžitě. Puška vypálená z blízka, tak na př. zastřelí-li se člověk sám, začerní nebo spálí kůži a oděv. Je-li vypálena z větší dálky, nezanechává takové stopy. Obě mrtvoly byly nalezeny téměř ve středu veliké síně, užívané za střelnici. Její podlaha byla posypána vlhkým pískem, jež ukazuje každý otisk nohy jasně. V místnosti jsou dva páry stop. Třetí člověk, který by stál u dveří či u okna, mohl by mířit na kterékoliv místo, ale na dlažbě venku není žádných otisků. Pod tělem kapitána Wattse byla nalezena puška, u Jakuba ne. U obou kabáty, jimiž kulky vnikly, byly začerněny střelným prachem a látka byla sežehnuta. Kapitán Watts velice miloval svého syna a spíše by sám raději zemřel, než by svému synu ublížil. Nelze tedy soudit, že by ho byl zastřelil i třeba jen v sebeobraně. Někteří soudí, že Jakub tajně otce nenáviděl a doufal, že zdědí jeho majetek po jeho smrti. Odpovězte: 1) Byla smrt kapitána Wattse následkem vraždy, nehody nebo sebevraždy? 2. Byla smrt Jakubova následkem vraždy, nehody nebo sebevraždy?

6. Editovat

Šejk odkázal svým synům určitý počet velbloudů a nařídil toto podivné rozdělení: „S pomocí strýcovou nejstaršímu polovinu, prostřednímu třetinu, nejmladšímu devítinu. Ale ať strýc nic neztratí!“ Strýc však měl jediného velblouda..

7. Editovat

Šéf řekl mladému Angličanu: „Přijmu vás s pololetním platem 50 liber a každého půl roku vám přidám 5 liber; nebo chcete-li, dám vám 100 liber ročně s ročním přídavkem 20 liber“. Jak asi úředník volil, a proč?

8. Editovat

Voda a mléko jsou ve dvou konvicích, A a B; z A dáte lžíci mléka do vody v B; potom lžíci ze směsi B vrátíte do A. V jakém poměru jest obsah vody a mléka v obou nádobách?

9. Editovat

Dva džbánky dal vůdce skautům; jednomu džbán na pět litrů, druhému na 8 l. Měli přinést 9 litrů vody, přesně odměřené, aniž dostali ještě jiné nádoby. Jak měřili?

10. Editovat

Knihomol. V knihovně stojí vedle sebe dva svazky téhož díla, každý svazek i s předsádkou má 324 strany. mezi deskami a první stránkou prvního svazku sedí zvláštní červík, který požírá rád papír a karton: kolik stránek musí prokousat, než se dostane na poslední stránku druhého dílu? (Odpověď je velmi snadná, nedáte-li se oklamat dvojí pastí, nastraženou vašemu úsudku, a vezmete-li na pomoc obrazotvornost.)

11. Editovat

Dolary pence a tramp. 1 shilling = 12 pencí; amer. dollar = 5 shillingů; mexický dollar (pro náš úkol) 4 sh, 10 pencí. Tramp bez krejcaru chce se v USA napít nápoje v ceně 2 pencí; vypůjčí si 1 dollar, zaplatí a dostane nazpátek mexický dollar; překročí mexické hranice, napije se znovu téhož nápoje, platí mexickým dollarem (který zde má cenu 5 sh!) a dostane zpět americký dollar. S tím jde do USA, tam dostane nazpátek mexický dollar atd… pije ad infinitum. Kdo to platí?

12. Editovat

Cesta kolem světa za 80 dní, pamatujete se?, nás poučila, že Fogg, jda od západu k východu, získal celý jeden den, 24 hodin. Doby se mění, a my s nimi. Uvažte, co by se stalo, a) kdyby vaše cesta trvala jen 24 hodiny, b) kdyby trvala méně než 24 hodiny.

Představte si, že v případě b) byste byli dřív doma, než jste vyšli! Co to znamená pro realitu času?