V zimním slunci/Své dceři

Údaje o textu
Titulek: Své dceři
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 268 – 269.
Licence: PD old 70

I. Editovat

Hlavičko milá
jak čistý květ,
jehož se netknul
svým prachem svět, —
hlavičko snivá a mlčenlivá,
když máš co vytrpět!

Hlavičko drahá,
co mám ti říc' —
zdali tě rád mám?
Ó radši nic,
hlavičko drahá! — má ruka sahá
po tvé, — nic víc.

Hlavičko dobrá,
jen Bůh tě chraň!
kde otec tvůj zbloudil,
ty pevna staň,
hlavičko mladá! — a někdy ráda
si vzpomeň naň.

II. Editovat

Ó, směj se, směj! — chci slyšet smích,
jak hrdličku když po lesích
jsem jarem slýchal se smát.

To duše hudba bezděčná,
pravá, jak slza srdečná —
mám obě z duše tak rád!