V zimním slunci/Píseň (4)

Údaje o textu
Titulek: Píseň
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 268.
Licence: PD old 70

Zasvitlo slunko na luh i les
a zlatí pole i lada,
mně také jeho záře dnes
tak hluboko do duše padá.

Všude je takový nebeský klid,
vše kvete, plesá a jásá,
mé srdce, mé srdce, nač tesklivo být,
tvá též je všecka ta krása!

A byť to bylo jen krátký mžik,
jen úsměv, o němž se snilo, —
ó slunce, ó kráso, i za sen měj dík,
v němž chvilku blaze se žilo!