V zimním slunci/Sníh na všem

Údaje o textu
Titulek: Sníh na všem
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 250.
Licence: PD old 70

Sníh na všem venku, mráz je a chlad,
na stromech třpytí se jíní,
však vesny paprslek slunečný pad'
zas prvně na stěnu v síni.

Tam obraz vybledlý visí tak tich,
hruď chví se, jak ho jen zočí; —
ten zlatý paprslek ve vás se mih',
vy oči, tesklivé oči!

Zapadlý život probouzí zas,
tak dávno, dávno už. shasly,
umrzlé slzy, úsměvu jas
v těch brvách jak by se třásly.

A tak ten paprslek do síně pad',
jak duch když potichu vkročí. —
Ó na všem už jíní mráz je a chlad,
vy oči, tesklivé oči!