V zimním slunci/Moře bouří

Údaje o textu
Titulek: Moře bouří
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 251.
Licence: PD old 70

Moře bouří, vichr duje
od života skal,
s někým, kdo ti drahým, pluje
loďka v mhavou dál.

A jak s břehu hledíš za ni,
víc-li můžeš dát,
než to: S Bohem! — Na shledání
jednou, — někde, — snad!

A kdyby ti všecko vzala
bouř, — co platno lkát;
jak ta němá, nahá skála
musíš stát a stát.

Dál, byť skálu rvalo v kusy,
moře bude hřmít:
loďka mizí, srdce musí
jít ji nechat, jít.