V zimním slunci/Slunce na západu

Údaje o textu
Titulek: Slunce na západu
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 222 – 223.
Licence: PD old 70

Jest na západu moje slunce nyní,
na západu se s moře krajem stýká,
sláň příbojová k domu žití stříká
a tmavá peruť jako mrak jej stíní.
Pad' ještě pablesk do pustnoucích síní,
krok něčí jde a prázdnem duní, zniká;
ted zrezavělý zámek uzamyká
a všem, kdož kolem jdou, dům strachem činí.

Ó slunce mého žití! — jak se chýlíš,
či shasneš ve tmách jako jiskra žhoucí,
neb samo nesmrtno (snad doufám příliš),
síň jinou ozáříš, kde ze tmy nitra
dnes nezrozené srdce čeká jitra
a mé jak ztichne, poprv začne tlouci?