V zimním slunci/První políbení

Údaje o textu
Titulek: První políbení
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 217 – 218.
Licence: PD old 70

Stín modrých lesů hloubí se a hloubí,
svit hasne; perleťovém na blankytu,
hle, první hvězdu v tetelivém třpytu
jak démant v čelence, jíz skráň si vroubí
noc v krátkém sňatku s dnem. — Houk' doupňák v doubí
a stín se mih'; — ted váhá v stromů krytu:
vzkřik tlumený a rosném na pažitu
dvé rtů se v prvním políbení snoubí.

Ó pouto srdcí láskou posvěcené!
Ó blaženosti, kteráž nemá slova,
an všechen život duše v duši mizí;
jak čistě nad tebou se nebe klene
a celý zemský svět je ti tak cizí!
a září jen ta hvězda démantová.