V zimním slunci/Čarovný hrad

Údaje o textu
Titulek: Čarovný hrad
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 218.
Licence: PD old 70

Hrad čarovný jsem postavil si kdes
ve krajích noci, šerém na předhoří;
zdiv základy se v hlubém kryjou moři
a cimbuří ční hvězdných do nebes.
Tam poklady jsem všecky sobě snes':
čím zhrdá svět, co nasbíral jsem v hoři;
a vidin zástupy se z hloubi noří
a s nebe jako hvězdy prší v tes.

Ó moje skutky, touhy, naděje,
sny v žití noci! — Čekám na svítání;
v něm koráb objeví se z peřeje
a světlý stín mou ruku vlídně chopí
a řekne: „Pojď!“ — a půjdu bez zdráhání
a hrad můj v moři zmizí beze stopy.