Výbor z písní a ballad/U kolovrátku

Údaje o textu
Titulek: U kolovrátku
Podtitulek: Bess and her Spinning-wheel
Autor: Robert Burns
Zdroj: BURNS, Robert. Výbor z písní a ballad. Praha: J. Otto, 1892. [1] a [2]
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Václav Sládek
Licence překlad: PD old 70

Můj kolovrátek buď mi zdráv,
můj kužel, naviják i stav;
od hlavy k patě dá mi šat
a povlaky, v nichž teplo spát!
Já sednu, zpívám, předu len,
až k západu se kloní den;
svůj chléb a mléko vezmu teď, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Dva potůčky mi bublají,
pod chaloupkou se stékají,
a břízy, hloh kdy vypučí,
si přes tůň padnou v náručí
a chrání hnízda před žehem
a malé rybky pod břehem;
slunečko zlatí každou sněť, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Kdes v doubí doupnák zastýská,
zní ozvěna od skaliska,
a ořechovém na keři
konopky zpěvem soupeří.
Teď chřástal volá v jeteli,
teď koroptvičky letěly
a vlaštovka se mihla, hleď, —
můj kolovrátku, přeď mi, přeď!

Za malou mzdu, však bez potřeb
jím v pokoji svůj vlastní chléb; —
kdo změnil by ten prostý stav
za velkých moc a zlatohlav?
V tom lesku svém a honu, hrách
a hlučných panských zábavách
zda šťastni jsou, jak já jsem teď? —
Můj kolovrátku, před mi, přeď!