Výbor z písní a ballad/Ty modré oči

Údaje o textu
Titulek: Ty modré oči
Podtitulek: Twas na her bonie blue e'e
Autor: Robert Burns
Zdroj: BURNS, Robert. Výbor z písní a ballad. Praha: J. Otto, 1892. [1]
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Václav Sládek
Licence překlad: PD old 70

Ty modré oči nebyly má zhouba,
ni její krása, ač jest její chlouba,
mne zmařil úsměv, když jsme byli sami,
kouzelný, sladký šotek pod brvami.

Sic bojím se, že beznaděj mne čeká,
sic duše má se zoufalosti leká,
leč, osud zlý ač svými být nám brání,
v mých prsou vládnout budeš do skonání.

Tvým, dívko má, jsem oddaností vřelou,
jak ty jsi mně svou duši dala celou;
ty anděl jsi, jenž nikdy nezmění se, —
spíš slunce na své pouti zastaví se.