Výbor z písní a ballad/Můj Jockey

Údaje o textu
Titulek: Můj Jockey
Podtitulek: Young Jockey
Autor: Robert Burns
Zdroj: BURNS, Robert. Výbor z písní a ballad. Praha: J. Otto, 1892. [1]
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Václav Sládek
Licence překlad: PD old 70

Můj Jockey ze všech soudruhů
   hoch nejhezčí byl v šíř i v dál;
tak vesel hvízdal u pluhu,
   tak švarně si mne v kolo bral.
Měl rád můj útlý, štíhlý vzrůst,
   měl rád mých očí modrý jas,
ba, srdce mi až rostlo z úst,
   když neviděla duše nás.

Můj hoch se v poli klopotí,
   ať déšť, neb vítr, mráz a sníh,
já koukám volkům naproti
   když domů jdou, on podle nich.
Pak soumrak není daleký
   a on mne k prsoum přivine
a přísahá, že na věky
   jsem jeho děvče jediné.