Nejdříve jsem vnesl rigorosní řád pro fakulty věd právních a státních, později pak obecný zákoník občanský. Pak jsem se začal věnovat především římskoprávním, ale i některým dalším heslům v Ottově slovníku naučném; bylo jich nakonec přesně dva tisíce.