* Toto je uživatelský účet uživatele -jkb-, který je užíván při editacích z cizích počítačů.

potvrzuji, že toto je můj alternativní účet. -jkb- 13:24, 17. 6. 2008 (UTC)
  • this is an acount of the user -jkb- which is beenig used when editing from unsecure PC's.
  • dies ist ein Benutzerkonto des Benutzers -jkb-, das verwendet wird beim Editieren von unsicheren Rechnern.