Slowanské národnj pjsně/Djl prwnj/České pjsně

ObsahEditovat

 1. (Náš kohautek kokrhá) … 12
 2. (Když sem gá šel skrz černý les) … 13
 3. (Přes ty pusté lesy) … 14
 4. (Heydum, heydum) … 15
 5. (W Kralohradě na zahradě) … 19
 6. (Kdybys měla, má panenko) … 19
 7. (Když sem gá ty koně pásal) … 20
 8. (Když sem šel skrz dubowý les) … 21
 9. (Krásné děwčátko šlo smutně) … 23
 10. (Adámku náš) … 28
 11. (Gak gsau tu cestičku) … 29
 12. (Na tey lauce zeleny) … 30
 13. (Za wodau) … 31
 14. (Bylatě stezička šlapaná) … 32
 15. (Překrásné hwězdičky) … 32
 16. (Pásla má milá konjčky) … 34
 17. (Časně ráno po neděli) … 35
 18. (Smutno, teskno na wše strany) … 39
 19. (Stála hruška w šjrém poli wysoká) … 41
 20. (Za lesjčkem růže) … 42
 21. (Náš rychtář má pěkné koně) … 43
 22. (Swěť bleďaučký, swěť měsjčku) … 45
 23. (Teče woda od Tábora) … 46
 24. (Giž slunjčko zašlo) … 48
 25. (Skřiwánek ač malý pták) … 50
 26. (Putowalo děwče / Když gsi mne widěla) … 51
 27. (Když sem šel od milý) … 52
 28. (Po půlnoci) … 53
 29. (Hořela ljpa, hořela) … 56
 30. (Měl sem gá Nanynku) … 57
 31. (Poslechněte mne mládenci) … 58
 32. (Pásla Hanačka páwa) … 61
 33. (Geště se tam ta pšenička) … 62
 34. (Husička diwoká) … 62
 35. (Ach, gá nešťastný!) … 63
 36. (Ty zdegšj hodinky) … 64
 37. (Panjmámo, co dělá má milá) … 64
 38. (Za tjm našjm dworem) … 66
 39. (Měsjček swjtj) … 66
 40. (Panjmámo, hezkau dceru máte) … 67
 41. (Která ge panenka stydliwá) … 68
 42. (Gedna hodina s půlnoci byla) … 68
 43. (Ach, holka, holka) … 69
 44. (Když sem plawal přes moře) … 70
 45. (Laučenj, laučenj) … 71
 46. (Kdes holubičko blaudila) … 71
 47. (Až gá odtud pryč pogedu) … 72
 48. (Když se gá šel od swé neymilegší) … 73
 49. (Můg zlatey Honzjčku) … 74
 50. (Wsadila sem záhy dosti) … 75
 51. (Má zlatá stezičko) … 75
 52. Božena76
 53. Žalost77
 54. Prstýnek78
 55. Oklamaný miláček79
 56. Gabljčka80