Slowanské národnj pjsně/Djl druhý/Zpěw Morawský


I. Zpěw MorawskýEditovat

ObsahEditovat

 1. Odměna46
 2. Gezdec k swému koni47
 3. Patero milých48
 4. Hrdá Morawanka49
 5. Wršek na záwadě50
 6. Swatebnj50
 7. Hledagjcj milau51
 8. Wzkázka52
 9. Husačka53
 10. Konjčky54
 11. Pjseň wogáka55
 12. Odwedený56
 13. Slawjček57

WalaskéEditovat

 1. Wýpowěď57
 2. Ne gak matka, ale gak srdce58
 3. Powážliwé děwče58
 4. Wzpomenutj59
 5. Nowá wěž59