Slowanské národnj pjsně/Djl druhý/Zpěw Český/Owčáček

Údaje o textu
Titulek: Owčáček
Autor: trad.
Zdroj: Soubor:Slowanské národnj pjsně 2.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1827
Licence: PD traditional
Související: Ovčáček
Index stran
Slowanské národnj pjsně 2.djvu


\relative c'' {
 \autoBeamOff
 \time 3/8
 \key f \major
 c8 c d c4 bes8 a g16[ f] g8 a bes a
 c c d c4 bes8 a g16[ f] g8 a4 r8
 g f g a8. bes16 a8 g f g a8. bes16 c8
 \grace c16 bes8 a g f4 r8
 \bar "|."
}
\addlyrics {
Pa -- se ow -- ča -- čka w_ze -- le -- ném há -- ge -- čku,
pa -- se ow -- čá -- ček w_čer -- ném le -- se:
„Žeň ke mně, má mi -- lá,
a -- bys po -- tě -- ši -- la
mo -- ge srd -- ce.“
}

Pase owčačka w zeleném hágečku,
pase owčáček w černém lese:
„Žeň ke mně, má milá,
abys potěšila
moge srdce.“