Patery knihy plodů básnických/Sirotkovo lůžko

Údaje o textu
Titulek: Sirotkovo lůžko
Autor: Karel Jaromír Erben
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 102.
Licence: PD old 70

Čí je to dítko? kam se ubírá,
když od severu věje led a sníh?
když na hřbitově půlnoc leží šírá,
co chce to dítko tuto na hrobích?

»Matko, matičko! jdu sem nyní k tobě,
děvečka tvá to — slyš opuštěnou:
tys pryč odešla, ležíš tuto v hrobě,
ó proč mi dáváš jinou matku — zlou?

»Ta matka jiná zlořečí mi, hřímá,
a pryč vyhání, ven dcerušku tvou,
a můj tatíček, ten si mne nevšímá —
ach má matičko! zastaň ubohou!« —

Plakalo dítko studené perličky,
perličky jemu očka stížily;
i sklonilo se na hrob své matičky,
a lůžko bílé sněhy přikryly.

I spalo dítko, spalo sen radostný:
u své matičky mní se viděti;
i slyší hlásek, její to milostný:
»Pojď, má děvečko, pojď v mé objetí!«

I spalo dítko, spalo sen tichounký,
aniž je jitro ze sna zvolalo:
i vykopán mu hrobeček nizounký,
tu kde si před tím bylo ustlalo.