Sichat Jicchak/Kadiš jatom

Modlitba קדיש obsahuje uznání vznešenosti, všemohoucnosti, moudrosti a dobrotivosti Boží. Tato představa má přivoditi odevzdanost do nevystihlé rady Všeotce; proto byl ustanoven קדיש jakožto vhodná modlitba útěchy pro truchlící.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Originál neobsahuje český překlad modlitby, pouze hebrejský text. Český překlad lze dovodit z textu celého kadiše, který zahrnuje celý text Kadiše jatom, doplněný o několik dalších veršů.