Selské písně a české znělky/V lůno tvoje, syrá země

Údaje o textu
Titulek: V lůno tvoje, syrá země
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: citanka.cz
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

V lůno tvoje, syrá země,
    uložil jsem živné símě,
budiž, matko, vlídná ke mně,
    ulehči mi žití břímě.

Pot mi vlhčil horké čelo,
    dlaň má byla zkrvavena,
v mysli mé však děcko dlelo,
    za ním stála moje žena.

Ve mne byla naděj obou,
    já měl v tebe, matko, víru,
nohy mé se chvěly mdlobou,
    duše byla plna míru.