Selské písně a české znělky/Co tělem, duší

Údaje o textu
Titulek: Co tělem, duší
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

    Co tělem, duší, statky dal mi Bůh:
On souditi mne bude spravedlivě,
až v Jeho ruce složím žití dluh.

    Co z mého těla, statku kdos mi vzal,
ať soused zlý, ať král té země chtivě:
v Den soudný vezmu od něho, co bral.

    A dost mi zbylo, abych živ byl rád
s poctivou duší o své vlastní skývě;
a žebrák nejde prázden od mých vrat.