Rakouský orel padá/Zbraně a letáky

Údaje o textu
Titulek: Rakouský orel padá
Autor: Jaroslav Rošický
Zdroj: ROŠICKÝ, Jaroslav. Rakouský orel padá. Praha-Vysočany : Nakladatelství Max Forejt, 1933.
Vydáno: 1933
Licence: PD old 70

Důležitým bodem našeho plánu pro revolucí bylo opatření zbraní, v prvé řadě pro Prahu, středisko a východisko celého odboje.

V kadetní škole měli jsme 2 strojní pušky a 500 opakovaček s příslušnými náboji. Tyto zbraně jsme si s nadporučíkem Žentlem zajistili tak, že nám byly v okamžiku převratu disposici. V různých sokolských lazaretech bylo shromažďováno střelivo a věděli jsme, že ze sokolských řad bratr Očenášek má dobré styky se zákopnickým praporem v karlínských kasárnách, kdež měli rovněž asi 500 kusů zásobních pušek.

Pro zbraně, získané jakýmkoli způsobem jednotlivě (koupí, odcizením atd.) bylo vyhlédnuto za skladiště sklepení v domě akademického malíře F. Engelmüllera na Hradčanech. Nemýlím-li se, byl si dům a sklepení prohlédnout sám dr. Rašín, a volbu schválil. Dům svou polohou a hlavně příhodným přístupem do sklepení se k tomuto účelu zvlášť dobře hodil.

Dále počítali jsme s dosti značným množstvím poddůstojníků a vojínů, přidělených k různým vojenským kancelářím a ústavům, kteří byli české národnosti a zbraně měli ve svých ubytováních.

Připravovaly se letáky s provoláním v německé, rumunské a maďarské řeči, kterými se vybízeli vojáci těchto národností, aby učinili již konec hrozné válce, odepřeli poslušnost svým důstojníkům, chovali se k naší revoluci a k boji o naše osvobození pasivně a zbraně s náboji odevzdali nám. Jak se to skvěle podařilo, uvedu, až budu líčiti provedení převratu.