Rakouský orel padá/Seznamy a sestavení veškerých posádek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Údaje o textu
Titulek: Rakouský orel padá
Autor: Jaroslav Rošický
Zdroj: ROŠICKÝ, Jaroslav. Rakouský orel padá. Praha-Vysočany : Nakladatelství Max Forejt, 1933.
Vydáno: 1933
Licence: PD old 70

Delší dobu pracovali jsme již na sestavení veškerých posádek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s přesnými údaji, které útvary rak.-uh. vojska jsou v nich umístěny, neboť dislokace rak.-uh. armády ve válce byla podstatně změněna. Bylo nám toho nutně třeba, neboť jsme musili předem věděti, které národnosti posádky v různých místech jsou, abychom podle toho mohli postupovati. Musili jsme věděti, jak jsou jednotlivé posádky silny, a ovšem také, z kterých druhů zbraní a útvarů pozůstávají. Toho potřeboval a žádal ode mne také šéfredaktor František Sís, pro informaci Dohody.

Nebylo však jen tak lehce možno seznamy tyto získati, neboť byly jakožto přísně důvěrné uloženy pod zámkem a těžce přístupny. Po marných našich snahách získati je v okruhu své vlastní působnosti, navrhl setník Kostrba, že se pokusí odciziti je na vojenském velitelství, kam často služebně dochází. Přijali jsme jeho nabídku s velikými obavami a doporučili mu co největší opatrnost. Povedlo se mu to však a seznamy octly se v našich rukou.

Setník Hajný pak pracoval plnou parou na jejich opsání a já jsem opisy odevzdal šéfredaktorovi Sísovi. Originál jsme si ponechali a část jeho mám rovněž uchovánu na památku.