Rakouský orel padá/Důvěrná schůze u dra J. Scheinera

Údaje o textu
Titulek: Rakouský orel padá
Autor: Jaroslav Rošický
Zdroj: ROŠICKÝ, Jaroslav. Rakouský orel padá. Praha-Vysočany : Nakladatelství Max Forejt, 1933.
Vydáno: 1933
Licence: PD old 70

Události se hromadily a několik dní před odjezdem naší poslanecké delegace do Švýcar byl jsem jednoho dne navečer pozván do bytu dra Scheinera, abych tam do Švýcar odjíždějícího dra Přemysla Šámala informoval o našem programu, na kterém pracujeme, o všech přípravách, které jsme již provedli, a o tom, co ještě chystáme, aby o tom mohl našim zahraničním spolupracovníkům, se kterými se měl v Ženevě sejíti, referovati. Zároveň jsem ho prosil, aby u Dohody bylo vymoženo poskytnouti Praze v den násilného převratu vydatné letecké pomoci, aby německým nebo rakouským letcům bylo zabráněno Prahu, střed a tepnu odboje, bombardováním ochromiti a tak celou akci skoro znemožniti. Dále prosil jsem ho, aby nám vymohl jednu bezdrátovou stanici, která měla sloužiti k rychlému spojení s Dohodou, a která měla býti pomocí Sokolstva tajně umístěna a obsluhována na Šumavě.

Dr. Šámal pozorně můj referát vyslechl a činil si pilně poznámky do svého notesu.

Této schůzky zúčastnil se mimo dra Scheinera též šéfredaktor František Sís.